lng_sure_delete_history

Are you sure, you want to delete all message history with {contact}?

This action cannot be undone.
98
Applied
Наистина ли искате да изтриете цялата история на съобщенията с {contact}?

Това действие не може да бъде отменено.
114/98
Al, Oct 21, 2018 at 09:25