Translate.Language.Kurdish

Kurdish
7
Applied
Kurdish
7/7
Fair Dog, Mar 14 at 15:37