lng_payments_warning_body

Neither Telegram, nor {bot1} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {provider}.

Payments will go directly to the developer of {bot2}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {bot3} or your bank.
352
Applied
{bot1} eta Telegramek ez dute dute kreditu txartelaren informazioa atzitzeko aukerarik izango. Kreditu txartelaren xehetasunak ordainketa sistemak kudeatuko ditu, {provider}.

Ordainketak zuzenean {bot2} garatzaileari egingo zaizkio. Telegramek ezin du bermerik eman, zure ardurapean ari zara. Arazorik balego, kontaktatu {bot3} garatzailea edo zure bankua.
359/352
Gorka Azk, Nov 13, 2021 at 20:10