Login.PadPhoneHelp

You can use your main mobile number to log in to Telegram on all devices.
Don't use your iPad's SIM number here — we’ll need to send you an SMS.

Is this number correct?
{number}
178
Applied
Is féidir leat d'uimhir phríomha a úsáid le síniú isteach i Telegram. Ná húsáid d'uimhir SIM a bhaineann led' iPad – beidh orainn SMS a sheoladh chugat.

An bhfuil an t-uimhir seo i gceart?
{number}
198/178
Someone, Jan 27 at 22:24