QuizExplanationInfo

Quiz participants will see this text after choosing the wrong option (good for educational purposes).
101
Applied
Os usuarios verán este texto despois de elixir a opción incorrecta, útil para fins educativos.
94/101
Classy Beaver, Apr 23, 2020 at 02:00