Login.QR.Help2

Go to **Settings** > **Devices** > **Scan QRLink Desktop Device**
58
Applied
Axustes > Dispositivos > Vincular un dispositivo
48/58
Classy Beaver, Apr 5 at 14:30
Applied
Vai a **Axustes > ** > **Dispositivos > Vincular un** > **Enlazar dispositivo de escritorio**
76/58
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 15:56