Chat.Confirm.ReportSpamUser

Are you sure you want to report spam from this user?
52
Applied
ಈ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ?
54/52
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 13, 2019 at 14:42
Applied
ಈ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕ?
54/52
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 29, 2018 at 08:58