Conversation.ReportSpamConfirmation

Are you sure you want to report spam from this user?
52
Applied
ಈ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾ?
55/52
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Jan 13, 2019 at 14:41
Applied
ಈ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕಳಿಸಮಾಡಬೇಕ?
54/52
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Sep 5, 2018 at 10:32