lng_blocked_list_about

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile pictures, online and last seen status.
129
Applied
Užblokuoti vartotojai negali jums rašyti ar pridėti jūsų į grupes. Jie nemato jūsų profilio nuotraukų ir prisijungimo būsenos.
126/129
Roxifasz 🇱🇹, Dec 13, 2018 at 20:42