Alert.Forward.Error

CSorry, you can't forward messages to this conversation.
55
Applied
Nie możesz przekazać wiadomości do tej konwersacji.
51/55
SΞBΞK, Jul 11, 2020 at 20:16
Applied
Nie można przesłać wiadomości do tej konwersacji.
49/55
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Nie możesz przesłać wiadomości do tej konwersacji.
50/55
SΞBΞK, Oct 18, 2018 at 19:38