SecureId.IdentityScan.Description

The document must contain your first and last name, your residential address, a stamp / barcode / QR code / logo, and issue date, no more than 3 months ago.
156
Applied
Dokument musi zawierać: twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, pieczęć / kod kreskowy / kod QR / logo i datę wydania nie starszą niż 3 miesiące temu.
153/156
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53