SecureId.Info

With Telegram Passport you can easily sign up for websites and services that require identity verification.

Your information, personal data, and documents are protected by end-to-end encryption. Nobody, including including Telegram, can access them without your permission.
264
Applied
Dzięki usłudze Paszport Telegrama możesz łatwo zarejestrować się na stronach internetowych i w usługach, które wymagają weryfikacji tożsamości.

Twoje informacje, dane osobowe i dokumenty są chronione przez pełne szyfrowanie typu „end-to-end”. Nikt, w tym Telegram, nie może uzyskać do nich dostępu bez twojej zgody.
316/264
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53