Recent Translations

AudioPlay
Odtwórz audio
Previous
Fair Dog, Sep 16 at 18:22
LaunchConfetti
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 25 at 12:01
ChannelSettingsJoinToSendInfo
Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wysyłać wiadomości dopiero po zatwierdzeniu przez administratora.
Previous
Fair Dog, Jul 12 at 20:54
GroupInfoDeleteAndExit
Usuń i wyjdź
Previous
Fair Dog, Apr 25 at 14:44
DragToSortAria
Previous
Fair Dog, Apr 15 at 23:17
ChatBackground
Tło czatu
Previous
Fair Dog, Apr 13 at 18:52
LoginQR2Help2
Przejdź do **Ustawienia** **Urządzenia** **Połącz z komputerem stacjonarnym
**
Previous
Fair Dog, Apr 4 at 22:00
ToggleUserNotifications
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:28
ToggleChatNotifications
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:28
ContactListEmpty
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:25
ChatListFilterErrorTitleEmpty
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:24
SettingsPasswordEqual
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:21
SettingsPasscodeEnabled
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:19
NewChatTooManyUsers
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:18
ChatMemberListNoAccess
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:18
NoDiscussionsLinked
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:17
AriaEditProfilePhoto
<no value>
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:15
StatsNoShares
<no value>
Previous
Fair Dog, Mar 26 at 00:14
EventLogFilterNewAdmins
Prawa administratora
Previous
Fair Dog, Mar 24 at 23:08
DeleteAndStop
Usuń i zatrzymaj
Previous
Fair Dog, Mar 9 at 12:50
AttachMenuMediaBlocked
W tej grupie treści multimedialne są niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 20:51
RemoveSymbol
Usuń symbol
Previous
Fair Dog, Mar 1 at 20:51
PrivacyProfilePhotoTitle
Kto może zobaczyć moje zdjęcie i wideo profilowe?
Previous
Fair Dog, Feb 2 at 15:27
PeerInfoReportProfileVideo
Zgłoś wideo profilowe
Previous
Fair Dog, Feb 2 at 15:27
AddPhoto
Ustaw nowe zdjęcie
Previous
Fair Dog, Feb 2 at 15:26
RevokeAlert
Czy na pewno chcesz unieważnić ten link? Gdy link zostanie unieważniony, nikt nie będzie mógł dołączyć się za jego pomocą.
Previous
Fair Dog, Jan 31 at 16:15
AttachMenuMediaBlocked
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 02:00
ErrorSendRestrictedStickersAll
W tej grupie naklejki są niedozwolone.
Previous
Fair Dog, Jan 28 at 01:55
ChannelStatsOverviewSharesPerPost
Udostępnienia na post
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:37
ChannelStatsOverviewViewsPerPost
Wyświetlenia na post
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:37
ChannelStatsRecentHeader
OSTATNIE POSTY
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:37
SettingsFoldersEmpty
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:36
RecoveryEmailCode
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:35
ConversationViewPost
POKAŻ POST
Previous
Fair Dog, Jan 13 at 20:12
PremiumPreviewAdvancedChatManagementDescription
Narzędzia do ustawiania domyślnego folderu, auto-archiwizacji i ukrywania nowych czatów od nieznanych osób.
Previous
Fair Dog, Jan 6 at 15:51
ArchiveAndMuteInfo
Automatycznie archiwizuj i wyciszaj nowe czaty, grupy i kanały od osób niebędących kontaktami.
Previous
Fair Dog, Jan 6 at 15:49
PublicLinksLimitSubtitle
Zarezerwuj do {count} linków t.me/name
Previous
Fair Dog, Jan 3 at 20:23
SettingsExperimentalAbout
Ostrzeżenie! To są ustawienia eksperymentalne. Niektóre mogą nie działać. Inne mogą zepsuć aplikację. Każda z nich może zniknąć w kolejnej wersji bez śladu. Używasz na własne ryzyko.
Previous
jel, Jan 2 at 17:06
AutoDownloadSettingsPrivateChats
Inne czaty prywatne
Previous
Fair Dog, Jan 1 at 20:35
AutodownloadPrivateChats
Czaty prywatne
Previous
Fair Dog, Jan 1 at 20:34
FocusMessage
<no value>
Previous
jel, Dec 30, 2022 at 21:44
MessageRecommendedLabel
<no value>
Previous
Fair Dog, Nov 25, 2022 at 11:01
TooManyTabsReload
Odśwież aplikację
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 19:49
SomethingWentWrong
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:20
MediaPollSolutionAria
<no value>
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:19
AriaCancelPollCreation
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:18
AvatarChangeTitle
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:17
AriaPasswordToggle
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:15
EditMessageAriaLabel
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:13
RemoveSymbol
<no value>
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:13
NewChatReturnBackAria
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:12
MediaLocaltionImageAlt
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:11
PreviewWebPageClose
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:10
AriaComposerCancelVoice
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:10
AriaExitMessageSelection
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:09
RecentChatsClear
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:08
AriaNewGroupContinue
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:08
AriaNewChannelContinue
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:07
AriaBackToChatList
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:06
AudioPlay
<no value>
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:05
AudioPause
<no value>
Previous
jel, Sep 4, 2022 at 00:05
JoinRequestAcceptAllTitle
Zatwierdzać wszystkie prośby?
Previous
jel, Aug 25, 2022 at 20:44
SettingsAnimationsDescription
Wybierz żądaną ilość animacji
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:59
SettingsAnimationsLow
Solidna i stabilna
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:58
SettingsAnimationsMedium
Ładna i szybka
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:57
EditProfileNoFirstName
Wprowadź swoje imię
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:47
EditProfileNoFirstName
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:47
NotificationsWeb
Powiadomienia w przeglądarce
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:42
NotificationsWeb
Powiadomienia Web
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:42
EmptyChatAppearanceSystem
Systemu
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:33
ImageCropTitle
Przesuń, by zmienić pozycję
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:29
ImageCropTitle
Przesuń by zmienić pozycję
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:28
ImageCropTitle
Przestań by zmienić pozycję
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:28
ImageCropTitle
Przeciągnij aby zmienić pozycję
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:27
ImageCropTitle
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:27
JoinRequestRejectAllDescription
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:20
JoinRequestRejectAllTitle
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:20
JoinRequestAcceptAllDescription
Czy na pewno chcesz zaakceptować wszystkie prośby?
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:20
JoinRequestAcceptAllDescription
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:19
JoinRequestAcceptAllTitle
Previous
jel, Aug 24, 2022 at 21:18
P2PContacts
Moimi kontaktami
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 12:00
P2PNobody
Nikim
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 12:00
P2PEverybody
Wszystkimi
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:59
AutodownloadSizeLimitUpTo
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:35
NotificationsOffline
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:30
NotificationsWeb
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:29
SettingsSendCtrlEnterDescription
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:27
SettingsSendEnterDescription
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 11:27
FormattingStrikethroughAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingUnderlineAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingMonospaceAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingItalicAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingBoldAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingSpoilerAria
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
FormattingEnterUrl
<no value>
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:52
GeneralConfirm
Zatwierdź
Previous
Fair Dog, Aug 4, 2022 at 10:48