Recent Translations

ChannelLeaveAlertWithName
Previous
Viliam Tokarcik, May 10 at 20:09
Answer
Previous
Viliam Tokarcik, May 10 at 20:08
LinkExpiresIn
Previous
Viliam Tokarcik, May 10 at 20:08
PrivacyProfilePhotoTitle
Kto môže vidieť moje profilové fotky a videá?
Previous
kubalav, Apr 5 at 11:35
LoginQR2Help2
Prejdite na **Nastavenia** **Zariadenia** **Prepojiť stolové zariadenie**
Previous
kubalav, Apr 5 at 11:35
ChatServiceGroupUpdatedPinnedMessage1
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 29 at 21:48
MessagePinnedGenericMessage
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 29 at 21:48
CallMessageWithDuration
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 29 at 21:48
SettingsSendCtrlEnterDescription
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 29 at 21:47
ConversationOpenBotLinkLogin
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 29 at 21:47
WaitingForNetwork
Čakanie na sieť...
Previous
kubalav, Mar 24 at 16:51
AuthSessionsCurrentSession
AKTUÁLNA RELÁCIA
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:14
RemoveSymbol
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:13
AttachMenuMediaBlocked
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:13
PinnedConfirmUnpin
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:11
AddContactSharedContactExceptionInfo
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:11
FocusMessage
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:07
TooManyTabsTitle
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:05
PaymentCheckoutAcceptRecurrent
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:03
StickerPackStickerCount
Previous
kubalav, Mar 9 at 10:03
SettingsFoldersEmpty
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:58
RecoveryEmailCode
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:58
AutoDownloadFilesTitle
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:16
NotificationsOffline
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:16
NotificationsWeb
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:15
SettingsAnimationsHigh
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:15
SettingsAnimationsMedium
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:14
SettingsAnimationsLow
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:14
SettingsAnimationsDescription
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:14
SettingsAnimations
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:12
Settings24HourFormat
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:12
Settings12HourFormat
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:12
Emoji1
<no value>
Previous
kubalav, Mar 9 at 09:12
ConversationPinMessagesFor
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:30
BlockUserTitle
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:30
GroupInaccessible
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:30
JoinRequestAcceptAllTitle
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:29
JoinRequestRejectAllTitle
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:29
StatsNoShares
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:29
MessageScheduledOn
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:28
UserRemovedBy
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:28
EditAdminPromotedBy
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:28
ReportChat
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:28
EmptyGroupInfoLine1
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:28
PeerInfoConfirmRemovePeer
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:27
InviteLinkExpiresIn
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:27
NotificationsSound
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:27
SettingsFolderCreate
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:27
SettingsPasscodeEnabled
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:27
AvatarChangeTitle
Zmeniť si svoju profilovú fotku
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:26
AvatarChangeTitle
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:26
AriaSearchByDate
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:25
GeneralError
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:25
NoMembersFound
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:24
NoSubscribersFound
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:24
NoLinksFound
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:24
OpenUrlAlert2
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:24
FormatDateAtTime
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:24
EditMessageAriaLabel
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:23
NoContactsFound
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:22
SearchAllMessagesTab
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:22
SearchGifsTab
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:22
AriaMoreButton
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:22
CurrentPasswordPlaceholder
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:22
SlowmodeEnabled
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:21
VideoPlayerBuffering
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:21
VideoPlayerFullscreen
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:21
PlayerVolume
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:21
AudioPlayerClose
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:21
AriaSearchInChat
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:20
PreviewEditMessage
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:20
FileDropZoneNoCompression
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:20
AriaLabelSearchStickers
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:20
AriaLabelSearchGifs
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:20
FormattingStrikethroughAria
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:19
Profile
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:19
LastSeenAtDate
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:19
SpeakingWithVolume
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:19
ConversationScheduleMessageSendToday
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:18
ConversationScheduleMessageSendOn
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:18
FileSizeMB
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:17
Messages
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:17
FileSizeGB
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:17
NMembers
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:16
User
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:16
SecretChat
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 3 at 00:16