SecretChatContextBotAlert

Please note that inline bots are provided by third-party developers. For the bot to work, the symbols you type after the bot's username are sent to theits respective developer.
173
Applied
Ju lutem kujtoni se botet janë pjesë e programuesve të palës së tretë. Që një bot të funksinojë, simbolet që ju i shënoni pas nofkë së një bot-i, do të dërgohen tek programuesi i tyre.
184/173
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12