ShareYouLocationInline

This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Ky robot dëshiron ta dijë vendndodhjen tuaj çdo herë që ju dërgoni një kërkesë. Ky veprim mund të përdoret për t'i shfaqur rezultet bazuar në vendndodhje.
154/129
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12