AreYouSureDeleteVideo

Are you sure you want to delete this video?
43
Applied
Vërtetë dëshironi të fshini këtë video?
39/43
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
Vërtetë dëshironi të fshini këtë video?
38/43
1
Ergys, Dec 13, 2018 at 14:13
Applied
Vërtetë dëshironi të fshini këtëee video delete akkatte?
24/43
⸙ꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋ×͜×꧁•⊹٭𝙼𝚒𝚋𝚞 𝚃𝚎𝚌𝚑𝚢᭄٭⊹•꧂×͜× lـُ๋ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧࣧ͡, Jan 29 at 09:49