Login.CodeSentInternal

We've sent the code to the **Telegram** app on your other device
64
Applied
Ne ju kemi dërguar kodin përmes **Telegramit** në pajisjen tjetër
65/64
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12