Tour.Text5

**Telegram** lets you access your
messages from multiple devices.
65
Applied
**Telegrami** ju lejon që të kyçeni
nga shumë paisje njëkohëisht.
66/65
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:12