lng_sure_delete_history

Are you sure, you want to delete all message history with {contact}?

This action cannot be undone.
98
Applied
Jeni të sigurt që doni të fshini të gjithë historikun e bisedës me {contact}?
Ky veprim nuk mund të zhbëhet.
108/98
Angelo (Notifications are off), Dec 31, 2018 at 12:39