lng_signin_cant_email_forgot

If you can't restore access to the e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
127
Applied
Nëse nuk mund të kyçeni në e-mailin tuaj, ju nuk keni mundësi tjetër veçse t'ju rikujtohet fjalëkalimi ose të riktheni llogarinë tuaj.
134/127
Angelo, Dec 31, 2018 at 12:29