lng_signin_reset_cancelled

Your recent attempts to reset this account have been cancelled by its active user. Please try again in 7 days.
110
Applied
Përpjekjet tuaja të fundit për ta rikthyer këtë llogari janë anuluar nga përdoruesi i cili e përdor këtë llogari. Ju lutem provoni përsëri pas 7 ditësh.
152/110
Angelo, Dec 31, 2018 at 12:20