KeepMediaInfo

Photos, videos and other files from cloud chats that you have **not accessed** during this period will be removed from this device to save disk space.

All media will stay in the Telegram cloud and can be re-downloaded if you need it again.
240
Applied
Fotot, videot dhe skedat e tjera nga bisedat që i keni ruajtur në "cloud", tek të cilat nuk**jeni qasur** gjatë kësaj periudhe, do të fshihen nga kjo pajisje për të kursyer hapsirën e diskut.

Nje kopje e tyre do të mbetët në serverat e Telegramit të cilën mund të shkarkoni prapë në pajisjen tuaj nëse ju nevojitet ndonjëherë.
327/240
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 10:47