KeepMediaInfo

Photos, videos and other files from cloud chats that you have <![CDATA[<b>**not accessed</b>]]>** during this period will be removed from this device to save disk space.\n\n

All media will stay in the Telegram cloud and can be re-downloaded if you need it again.
240
Applied
Fotot, videot dhe skedat e tjera nga bisedat që i keni ruajtur në "cloud", tek të cilat nuk**jeni qasur** gjatë kësaj periudhe, do të fshihen nga kjo pajisje për të kursyer hapsirën e diskut.

Nje kopje e tyre do të mbetët në serverat e Telegramit të cilën mund të shkarkoni prapë në pajisjen tuaj nëse ju nevojitet ndonjëherë.
327/240
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12