Passport.DeleteDocumentConfirmation

Are you sure you want to delete this document? All details will be lost.
72
Applied
Желите ли да избришете овај документ? Сви детаљи ће бити изгубљени.
67/72
Љубиша Беговић, Jul 9, 2022 at 23:10