BotPermissionGameAlert

Allow {bot} to pass your Telegram name and id (not your phone number) to pages you open with this bot?
102
Applied
Дозволити да {bot} проследи ваше Telegram име и ID (не ваш број телефона) страницама које отварате помоћу овог бота?
116/102
Љубиша Беговић, Jul 21, 2022 at 18:26