MapPreviewProviderHint

Choose a provider to be used to display map previews in Secret Chats.

This requires sending the selected provider an anonymous request with the received location coordinates to the selected provider.
155
Applied
Välj kartoperatör till förhandsvisning av kartbild vid hemligt samtal.

För detta krävs att en anonym begäran, med den erhållna platskoordinaterna, skickas till den valda leverantören .
185/155
Erik Lennartsson, Jan 30, 2020 at 13:34