SecretPasscodeInfo

When you set up an additional passcode, you'll need to enter it each time you access this chat. Message preview will be hidden on the chats page.

Note: if you forget it, contents of this chat will be lost.

If you need a global passcode, use Settings > Privacy and Security > Passcode Lock.
Open a secret chat > tap on the name > "..." > Passcode Lock
291
Applied
När du skapar ytterligare en åtkomstkod kommer du att behöva ange den varje gång du försöker öppna den här chatten. Förhandsvisningar döljs på chattlistan.

Obs! Om du glömmer åtkomstkoden kommer chattinnehållet att gå förlorat.

Om du behöver en global åtkomstkod, gå till Inställningar > Sekretess och Inställningar > Åtkomstkodlås.
334/291
Erik Lennartsson, Sep 28, 2022 at 21:21