Premium.MaxAccountsText

You have reached the limit of **%@** connected accounts. You can add more by subscribing to **Telegram Premium**.
113
Applied
Du har nått gränsen på **%@** länkade konton. Du kan lägga till fler genom att abonnera på **Telegram Premium**
112/113
Erik Lennartsson, Oct 5, 2022 at 20:53