PeerInfo.Confirm.DeleteChat

Are you sure you want to delete all message history and leave "%@"?

This action cannot be undone.
98
Applied
Säker på att radera all meddelandehistorik och lämna "%@"?

Åtgärden kan inte ångras.
85/98
Erik Lennartsson, Oct 9, 2019 at 20:35