PeerInfo.Confirm.LeaveGroup

Are you sure you want to leave this group?

This action cannot be undone.
73
Applied
Är du säker på att lämna gruppen?

Åtgärden kan inte ångras.
60/73
Erik Lennartsson, Oct 9, 2019 at 20:39