Supergroup.Convert.Description

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Legacy string. Not used in the current version of the app.
207
Applied
**I supergruper:**

• Nya medlemmar kan se hela historiken
• Borttagna meddelanden försvinner för alla
• Administratör kan lägga till gruppbeskrivning
• Skapare kan välja en publik länk för gruppen
197/207
Erik Lennartsson, Oct 17, 2019 at 20:04