lng_passport_app_out_of_date

Sorry, your Telegram app is out of date and can't handle this request. Please update Telegram.
94
Applied
Tyvärr, din Telegram-app är inaktuell och kan inte hantera denna begäran. Uppdatera Telegram.
93/94
Jonatan, Jun 26, 2022 at 10:35