ChannelDeleteAlert

Wait! Deleting this channel will remove all subscribers and all messageposts will be lost. Delete the channel anyway?
104
Applied
Vänta! Om du raderar kanalen kommer alla följare och meddelanden försvinna. Ta bort kanalen ändå?
97/104
Fair Leopard, Jul 20, 2022 at 15:11