ChannelInfo.DeleteChannelConfirmation

Deleting this channel will remove all memsubscribers and all messageposts will be lost. Delete the channel anyway?
104
Applied
Radering av kanalen tar bort alla följare och alla meddelanden går förlorade. Ta bort kanalen ändå?
99/104
Elias, Sep 15, 2022 at 19:42