Recent Translations

Video.Unsupported.Mobile
__Tyvärr kan denna video inte spelas i Telegram Web. Testa att öppna den med vår [mobilapp](https://telegram.org/dl) istället.__
Previous
Elias, Sep 30 at 12:37
SharedFolder.Link.DescriptionAdd
Vill du gå med i **%s** och lägga till dem till din mapp **%s**?
Previous
Elias, Sep 30 at 12:31
WebApp.AttachRemove.SuccessSide
Previous
Elias, Sep 30 at 12:30
WebApp.AttachRemove.SuccessAll
Previous
Elias, Sep 30 at 12:29
ChatList.SharedFolder.Subtitle
Tryck här för att visa dem
Previous
Elias, Sep 26 at 18:59
Popup.OpenInGoogleMaps
Previous
Elias, Sep 26 at 18:59
BotAttachMenuShortcatAddedSide
Previous
Elias, Sep 24 at 16:31
Story.SoundTooltip
Previous
Elias, Sep 24 at 14:28
BotAttachMenuShortcatAddedAttachAndSide
Previous
Elias, Sep 24 at 08:24
WebApp.Disclaimer.Check
Previous
Elias, Sep 24 at 08:17
TermsOfUse
Previous
Elias, Sep 24 at 08:17
TermsOfUse
<no value>
Previous
Elias, Sep 24 at 08:15
BotAttachMenuShortcatAddedAttach
Previous
Elias, Sep 24 at 08:15
Story.Tooltip.MessageSent
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryMutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
NotificationsStoryUnmutedHint
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToContacts
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StoriesMovedToDialogs
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedTo
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
StorySharedToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Sep 23 at 16:55
WebAppDisclaimerUrl
Previous
Elias, Sep 19 at 18:56
Chat.Message.Sponsored.Link
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
SelectChat
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
BotWebAppInstantViewOpen
<no value>
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
TelegramFeaturesUrl
Previous
Ace Monkey, Sep 14 at 13:24
LimitReachedSharedFolderInvitesPremium
Previous
Elias, Sep 11 at 19:52
ConnectionStatus.ReconnectInPlain
Previous
Elias, Sep 11 at 19:52
FilterPersonal
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:49
Alert.BotAppDoesntExist
Previous
Elias, Sep 11 at 19:49
NoStoryFound
Previous
Elias, Sep 11 at 19:48
Error.RequestPeer.NoRights.Channel
Previous
Elias, Sep 11 at 19:48
WebApp.WriteAccess.Description
Previous
Elias, Sep 11 at 19:47
WebApp.WriteAccess.Title
Previous
Elias, Sep 11 at 19:47
Error.RequestPeer.NoRights.Group
Previous
Elias, Sep 11 at 19:46
UsernameActivateLinkBotMessage
Previous
Elias, Sep 11 at 19:46
CloseFriendsTooltip
Du ser denna story eftersom du har lagts till på %ss Nära Vänner-lista
Previous
Elias, Sep 11 at 19:45
UsernameLinkBotUsername
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:45
UsernameDeactivateLinkBotMessage
Previous
Elias, Sep 11 at 19:45
ChatsSelected
Previous
Elias, Sep 11 at 19:45
Permissions.RemoveFromGroup
Previous
Elias, Sep 11 at 19:45
ChatList.SharedFolder.Title
Previous
Elias, Sep 11 at 19:44
Story.AddToProfile
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Story.RemoveFromProfile
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Story.NoSound
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Story.ExpiredToast
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Story.ReportTitle
Rapportera story
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Story.ReportTitle
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
StoryViewLocation
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
Stories
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
PublicStories
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:43
StoriesCount
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
StoryMentionView
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
StoryJustNow
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
OpenStory
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
StoryPinnedToProfile
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
EditBot.Buttons.Intro
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
EditBot.Buttons.Commands
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
EditBot.Buttons.Settings
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
EditBot.Title
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:42
InviteLink.JoinedNew
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:41
PeopleJoinedRemaining
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:41
CanJoin
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:41
FilterRemoveChats
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:41
DaysShortAgo
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:40
HoursShortAgo
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:40
MinutesShortAgo
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:40
SecondsShortAgo
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:40
MyStories.ShowArchive
<no value>
Previous
Elias, Sep 11 at 19:40