PassportNoDocumentsAdd

Add a Document
14
Applied
Bir Belge Ekle
14/14
1
Melih, Nov 29, 2018 at 09:58
1 comment
MelihNov 29, 2018 at 10:00Reply
Dikkat edilirse orijinal cümlenin kelimelerinin baş harfi büyük yazılmış. Bu sebeple bu çeviri daha doğru olacaktır. "a" kelimesinin neden büyük yazılmadığına gelinceyse, İngilizce'de "a, and" gibi bağlaç ve belgisiz sıfatların baş harfi tüm kelimelerin baş harfi büyük olsa dahi küçük yazılır.