ConvertGroupAlert

This action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
93
Applied
Hierdie aksie is onomkeerbaar. Dis nie moontlik om 'n supergroep later na 'n gewone groep af te gradeer nie.
108/93
1
ƒ ǰ, Apr 5, 2022 at 06:42
Applied
Hierdie aksie is onomkeerbaar. Dis onmoontlik om 'n supergroep af te gradeer na 'n gewone groep.
96/93
Elmo, Dec 22, 2021 at 13:24
Applied
Onomkeerbare aksie. Nie moontlik om 'n supergroep af te gradeer na 'n gewone groep nie.
87/93
1
Elmo, Dec 22, 2021 at 13:34
1 comment
ElmoDec 22, 2021 at 13:41Reply
Onomkeerbare aksie - Irreversible action. It is not possible - Not possible - Nie moontlik.
Applied
Onomkeerbare aksie. Onmoontlik om 'n supergroep na 'n gewone groep af te gradeer.
81/93
1
Elmo, Dec 22, 2021 at 13:43
1 comment
ElmoDec 22, 2021 at 13:46Reply
Not possible - impossible. Nie moontlik - Onmoontlik.