AdminCanAssignAdmins

This admin will be able to add new admins with the same (equal or more limited) permissionfewer rights.
69
Applied
Bu inzibatçı, eyni (və ya limitli) icazələrə sahib yeni inzibatçılar əlavə edə biləcək.
87/69
Shahin F27, May 6, 2019 at 14:02