Login.PadPhoneHelp

You can use your main mobile number to log in to Telegram on all devices.
Don't use your iPad's SIM number here — we’ll need to send you an SMS.

Is this number correct?
{number}
178
Applied
Siz öz əsas mobil nömrənizi bütün cihazlarda Telegrama girmək üçün istifadə edə bilərsiniz.
iPad SİM nömrəsindən burada istifadə etməyin- biz sizə SMS gündərməli olacayıq.

Bu nömrə düzdür?
{number}
198/178
ALI IS HERE, Jul 24, 2021 at 20:38
Applied
Siz öz əsas mobil nömrənizi bütün cihazlarda Telegrama girmək üçün istifadə edə bilərsiniz.
iPad SİM nömrəsindən burada istifadə etməyin- biz sizə SMS göndərməli olacayıq.

Bu nömrə düzdür?
{number}
198/178
ALI IS HERE, Jul 24, 2021 at 20:38