AllowFillNumber

Please allow Telegram to receive calls and SMS so that we can fill inautomatically confirm your phone number, send you a code, and enter it for you.
94
Applied
Моля, позволете на Телеграм да получава повиквания и SMS, така че да можем да попълним телефонния Ви номер, да Ви изпратим код и да го въведем.
143/94
2
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:06
Applied
Моля, позволете на Телеграм да получава повиквания и SMS, така чеобаждания, за да можем автоматично да попълним телефонния Витвърдим Вашия телефонен номер, да Ви изпратим код и да го въведем.
110/94
1
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 03:34
Applied
Моля, позволете на ТелеграмTelegram да получава повиквобаждания и SMS, така чеза да можем да попълним телефонния Вви номер, да Вви изпратим код и да го въведем.
137/94
11
Ivan Borisov, Dec 14, 2018 at 18:36
Applied
Моля, позволете на Телеграм да получава повиквания и SMS, така че да можем да попълним телефонния Вви номер, да Вви изпратим код и да го въведем сместо вас.
154/94
2
Max, Dec 11, 2018 at 10:45
Applied
Моля, позволете на Телеграм да получава повиквания и SMS, така че да можем да попълним телефонния Вви номер, да Вви изпратим код и да го въведем вместо вас.
154/94
2
Max, Dec 11, 2018 at 10:46