CancelAccountResetInfo2

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by *changing your phone number*.
Note that text between just one asterisk (*) means it will be a link.
253
Applied
Някой с достъп до **%1$s** е подал заявление за изтриване на вашия Telegram профил и е рестартирал паролата за проверката в две стъпки.

Ако не сте били вие, моля въведете кода, който сме ви изпратили чрез SMS. Също можете да откажете това чрез *промяна на телефонният ви номер*.
280/253
21
Krasimir Dankov, Dec 24, 2020 at 17:30
Applied
Някой с достъп до **%1$s** е подал заявление за изтриване на Вашия Телеграм профил, и е рестартирал паролата за проверката в две стъпки.

Ако не сте били Вие, моля въведете кода, който сме Ви изпратили чрез SMS. Също може да отмените това, чрез *промяна на Вашия телефонен номер*.
281/253
1
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 01:22