PermissionContacts

Telegram needs access too let you connect with friends across all your devices, your contacts so that you can connectwill be continuously synced with your friends across all your deviceTelegram's heavily encrypted cloud servers.
permissions
147
Applied
Телеграм се нуждае от достъп до контактите ви, за да се свързвате с вашите приятели между всички ваши устройства.
113/147
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:06
Applied
За да можете да се свързвате с приятели на всичките си устройства, Вашите контакти ще бъдат непрекъснато синхронизирани със силно криптираните облачни сървъри на Телеграм се нуждае от достъп до контактите ви, за да се свързвате с вашите приятели между всички ваши устройства.
171/147
1
Kristian Yordanov, Jun 8, 2023 at 04:08
Applied
За да можете да се свързвате с вашите приятели от различни ваши устройства, контактите ви ще бъдат синхронизирани постоянно на надеждно криптираните сървъри на Телеграм се нуждае от достъп до контактите ви, за да се свързвате с вашите приятели между всички ваши устройства.
169/147
1
Max, Dec 11, 2018 at 11:09