PassportInfo

With Telegram Passport you can easily sign up for websites and services that require identity verification.

Your information, personal data, and documents are protected by end-to-end encryption. Nobody, including Telegram, can access them without your permission.

You can visit our FAQ to learn more.
302
Applied
С Телеграм Паспорт можете лесно да се регистрирате на сайтове и услуги които изискват проверка на самоличност.

Вашита информация, лични данни и документи са защитетени със симетрично шифриране. Никой, влючително и Телеграм, няма достъп до то тях без ваше разрешение.

Можете да посетите нашия справочник за да научите повече.
328/302
Petko, May 9, 2019 at 07:47