ArchiveAndMuteInfo

Automatically archive and mute new chats, groups and channels from non-contacts.
80
Applied
Автоматично архивиране и заглушаване на новите чатове, групи и канали, които не фигурират във Вашият списък с контакти.
119/80
1
Kristian Yordanov, Nov 14, 2023 at 00:04
Applied
Автоматично архивиране и заглушаване на нови чатове, групи и канали от хора извън контактите ти.
96/80
1
Emil Stefanov, Aug 18, 2021 at 11:25