SecretWebPageInfo

Link previews will be generated on Telegram servers. We do not store any data about the links you send.
103
Applied
Предварителният преглед на линковете се генерира на сървърите на Телеграм. Ние не пазим данни за линковете, които изпращате.
124/103
Max, Dec 12, 2018 at 06:20