ChatList.UndoArchiveText1

HideSwipe left on the archive by swiping left onto hide it.
37
Applied
Swipe til venstre på arkivet for at skjule det.
47/37
julius, Jul 4 at 04:46