ChatArchivedInfo

HideSwipe left on the archive by swiping left onto hide it.
37
Applied
Swipe til venstre på arkivet for at skjule det.
47/37
Niels Ulrik Andersen, Nov 1, 2021 at 06:59