LoginPasswordTextShort

Two-Step Verification enabled. Your account is protected with an additional password.
85
Applied
Dufaza kontrolado ŝaltiĝis. Via konto estas protektata per kroma pasvorto.
74/85
Robin, Jul 17, 2022 at 10:21
Applied
Dufaza kontrolado ŝaltiĝispaŝa aŭtentikigo estas uzata. Via konto estas protektataprotektiĝas per kromaldona pasvorto.
73/85
1
Ajno (Тёма Бойко), May 30, 2022 at 17:46
Applied
Dufaza kontrolado ŝaltiĝis. Via konto estas protektata per kroma pasvortodupaŝa certigo ŝaltita. vian konton aldona pasfrazo protektas.
62/85
@galeks713 (ni/nia/nin) fr it eo, Jul 6, 2022 at 17:52