Recent Translations

NewChannel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
NewGroup
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
DeleteAccountIfAwayFor2
Previous
G82, May 29 at 14:19
EncryptedDescription4
Previous
G82, May 29 at 14:15
SelfDestructPhoto
Previous
G82, May 29 at 14:14
UnlockByPattern
Previous
G82, May 28 at 13:12
NewSecretChatWith
Previous
G82, May 28 at 13:10
ChatContentVideo
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:10
ChatWithUser
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:10
StartEncryptedChat
Previous
G82, May 20 at 18:29
PrivacyClearShipping
Previous
G82, May 20 at 17:52
SignOutAltClearCache
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:51
PrivacyPaymentsClear
Previous
G82, May 20 at 17:51
ClearRecentStickers
Previous
G82, May 20 at 17:50
TdlibLogClearFail
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:50
DeleteFromCache
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:50
RemoveFromFavorites
Previous
G82, May 17 at 16:18
AddToFavorites
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:18
AreSendingVideos
Previous
G82, May 16 at 12:47
AttachVideosSuffix
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:47
Videos
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:46
DeleteEntry
<no value>
Previous
G82, May 12 at 18:22
xChannels
Previous
G82, May 9 at 12:52
Channels
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:52
Channel
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:52
NewGroup
Novo grupo
Previous
G82, May 9 at 12:50
NewChannel
Nova canle
Previous
G82, May 9 at 12:49
game_ActionUserScoredInGame
%2$s fixo %1$s en %3$s%2$s fixo %1$s en %3$s
Previous
G82, May 8 at 14:36
game_ActionScoredInGame
Previous
G82, May 8 at 14:36
game_ActionUserScored
Previous
G82, May 8 at 14:36
game_ActionScored
Previous
G82, May 8 at 14:35
game_ActionYouScoredInGame
Previous
G82, May 8 at 14:34
game_ActionYouScored
Fixeches %1$sFixeches %1$s
Previous
G82, May 8 at 14:34
AwaitingEncryption
Agardando a que %1$s se conecte…
Previous
G82, May 8 at 13:38
LoadingMessage
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
LoadingChannel
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
VoipEstablishing
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
ShareAs
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
network_Updating
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
ShareTitleText
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
OpenInExternalApp
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:02
ProcessingFile
<no value>
Previous
G82, May 4 at 02:01
GettingLinkInfo
Obtendo información...
Previous
G82, May 4 at 02:01
AwaitingEncryption
Previous
G82, May 4 at 02:01
EmojiInstalling
<no value>
Previous
G82, May 4 at 01:51
CropSquare
1:1
Previous
G82, May 3 at 17:20
AppName
<no value>
Previous
G82, May 2 at 23:29
SharingWithX
Previous
G82, May 2 at 21:43
CopiedCashtag
Previous
G82, May 2 at 21:43
Pin
<no value>
Previous
G82, May 2 at 21:42
DestroyChannel
<no value>
Previous
G82, May 2 at 21:42
Declined
<no value>
Previous
G82, May 2 at 21:42
MuteNotifications
Previous
G82, May 2 at 21:41
EnableNotifications
Previous
G82, May 2 at 21:41
LeaveRemoveFromList
Previous
G82, May 2 at 21:40
ChangePasscode
Cambiar código de acceso
Previous
G82, Apr 30 at 15:33
PasscodeTitle
<no value>
Previous
G82, Apr 30 at 15:26
PasscodeItem
<no value>
Previous
G82, Apr 30 at 15:26
PasscodePIN
<no value>
Previous
G82, Apr 30 at 15:26
AutoInstantView
Abrir en Vista rápida
Previous
G82, Apr 29 at 15:36
InstantView
Vista rápida
Previous
G82, Apr 29 at 15:36
ThemeCategoryIV
Vista rápida
Previous
G82, Apr 29 at 15:36
AutoInstantView
Previous
G82, Apr 29 at 13:31
ThemeCategoryIV
<no value>
Previous
G82, Apr 29 at 13:31
Page3Message
**Telegram** é gratis para sempre.
Sen publicidade nin subscricións.
Previous
G82, Apr 24 at 23:02
Page3Message
**Telegram** é gratis para sempre.
Sen publicidade. Sen subscricións.
Previous
G82, Apr 24 at 23:01
NotificationsDefaultUnmutesIn
<no value>
Previous
G82, Apr 24 at 10:46
AppBadgeUnmuted
Previous
G82, Apr 24 at 10:45
Unmute
Activar notificaciones
Previous
G82, Apr 23 at 23:44
Unmute
Previous
G82, Apr 23 at 23:44
Unmute
Non silenciar
Previous
G82, Apr 23 at 15:34
PrivacyClearPayment
Previous
G82, Apr 23 at 13:55
ClearX
<no value>
Previous
G82, Apr 23 at 13:52
ClearHistory
Vaciar chat
Previous
G82, Apr 23 at 13:50
ClearHistory
Eliminar historial
Previous
G82, Apr 23 at 13:49
CustomShareSettingsHelp
Previous
G82, Apr 13 at 12:05
ForwardAuthorHidden
Previous
G82, Apr 13 at 12:04
ChildAbuse
<no value>
Previous
G82, Apr 13 at 11:54
AlwaysAllow
<no value>
Previous
G82, Mar 28 at 11:17
AlwaysShareWith
<no value>
Previous
G82, Mar 28 at 11:16
ManageGroup
Xestionar grupo
Previous
G82, Mar 7 at 13:55
EventLogPromotedChangeGroupInfo
Previous
G82, Mar 7 at 12:22
EventLogFilterLeavingMembers
Previous
G82, Mar 7 at 11:47
VoipFeedbackCommentHint
Previous
G82, Mar 7 at 11:46
json_1_text4
Previous
G82, Mar 2 at 13:28
Clear
<no value>
Previous
G82, Mar 2 at 00:51
BadgeCounter
<no value>
Previous
G82, Feb 15 at 12:05
ThemeClassic
<no value>
Previous
G82, Feb 9 at 19:10
EventLogRestrictedSendEmbed
<no value>
Previous
G82, Jan 30 at 08:46
UserRestrictionsEmbedLinks
<no value>
Previous
G82, Jan 30 at 08:45
TextSize
<no value>
Previous
G82, Jan 30 at 08:38
ChatMode
<no value>
Previous
G82, Jan 24 at 09:03
OpenChat
<no value>
Previous
G82, Jan 24 at 09:03
InPrivateChats
<no value>
Previous
G82, Jan 24 at 09:03